Sastanak UŽSuBiH i UŽSuCG 27.03.2023.

Dana 27.03.2023. godine održan je sastanak Predsjednice Udruženja žena sudija u Bosni i Hercegovini, Amele Mahić Samardžić i Predsjednice Udruženja žena sudija Crne Gore Mirjane Popović. Na sastanku je razgovarano o značaju osnivanja i djelovanja Udruženja žena sudija, kao i važnost saradnje među ženama sudijama, uz poštivanje principa etičnosti, otvorenosti i transparentnosti. Razmijenjena su iskustva u dosadašnjem radu i izazovima sa kojima se Udruženja svakodnevno susreću, te je potvrđena važnost postojanja ovakvih Udruženja koja svojim aktivnostima i posebnom energijom doprinose boljem razumijevanju rodnih pitanja/rodne ravnopravnosti u pravosuđu, kao i jačanju demokratskih principa, ljudskih prava i vladavine prava. Dogovorena je dalja saradnja te regionalno umrežavanje sa ciljem budućeg zajedničkog djelovanja u osnaživanju i educiranju žena sudija, kao i jačanju Udruženja.

Slika sa sastanka
VIŠE

Posjeta Općinskom sudu u Bugojnu 16.12.2021.

Posjeta Općinskom sudu u Bugojnu 16.12.2021.
Udruženje žena sudija u BiH u saradnji sa Atlantskom inicijativom organizovalo je posjetu Općinskom sudu u Bugojnu. U okviru posjete održana je i radionica na kojoj je predsjednica Općinskog suda u Bugojnu, Randžana Hadžibegović Haračić, u uvodnom dijelu govorila o nasilju u porodici, statistikama, izazovima i postojećoj sudskoj praksi koja se odnosi na procesuiranje ovih krivičnih djela. Između ostalog ukazala je i na potrebu kontinuiranog educiranje sudija i tužilaca u oblasti procesuiranja i postupanja u predmetima nasilja u obitelji, obzirom da se radi o vrlo osjetljivim predmetima. Predsjednica Udruženja žena sudija u BiH, Amela Mahić Samardžić, predstavila je dosadašnji rad Udruženja, aktivnosti, viziju i misiju Udružinjenja, a ujedno je govrila o značaju udruživanja i realiziranju zadatih ciljeva putem profesionalnih udruženja. Sudija Melika Murtezić, prezentirala je Priručnik za razmatranje krivičnog djela silovanja u sudskoj praksi u BiH, te se posebno osvrnula na psihološku traumu silovanja, posljedice rodnih predrasuda u slučajevima seksualnog napada, te preporukama za utvrđivanje olakšavajućih i otežavajućih okolnosti u odnosu na to krivično djelo. Koristimo ovu priliku da se zahvalimo predsjednici Općinskog suda u Bugojnu, Randžani Hadžibegović Haraćić, kao i svim sudija i stručnim saradnicama na toploj dobrodošlici.
VIŠE

Pravni Fakultet Sarajevo predstavljanje Priručnika „Vladavina prava – LAB ZA MLADE“ 10.12.2021.

Pravni Fakultet Sarajevo predstavljanje Priručnika „Vladavina prava – LAB ZA MLADE“ 10.12.2021.
Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, dana 10.12.2021. godine, organizovano je predstavljanje Priručnika „Vladavina prava – LAB ZA MLADE", uz podršku profesorica Lejle Balić i Amile Ždralović u okviru projekta „Mladi za vladavinu prava LAB" koji finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini. Amela Mahić Samardžić, sudija Vrhovnog suda u FBiH i predsjednica Udruženja žena sudija u BiH i Ajla Papović Mujan, sudija Općinskog suda u Sarajevu su studentima i studenticama Pravnog fakulteta u Sarajevu prezentirale priručnik sa akcentom na građanski i krivični postupak koji su bile najinteresantniji prisutnima. Ovo je bila prilika za preko stotinu studenata da sa sudijama i profesorima diskutuju o temama poput pravo na pristup pravosuđu i pravo na pravično suđenje, zašto je važan snažan pravosudni sistem i vladavina prava i sl.


VIŠE

Integritet pravosuđa: imenovanje i napredovanje, norme i ocjenjivanja

Integritet pravosuđa: imenovanje i napredovanje, norme i ocjenjivanja
U sklopu zajedničkih aktivnosti strukovnih udruženja okupljenih u Zajedničkom koordinacionom tijelu održat će se online radionica „Integritet pravosuđa: imenovanje i napredovanje, norma i ocjenjivanje", u petak, 23. 04. 2021. godine, sa početkom u 13.30 sati putem Zoom platforme. Informacije o radionici su u pozivu sa dnevnim redom koji se može preuzeti pod ovim linkom. Prethodna prijava za učešće nije potrebna. Pozivamo zaniteresirane članove pravosudne zajednice da se uključe u raspravu putem ovog linka. Pristupni podaci: Meeting ID: 990 2150 5393; Passcode: 039100.
VIŠE

Održana Skupština Udruženja žena sudija u BiH

Održana Skupština Udruženja žena sudija u BiH
Poštovane članice, 

Dana 12. 03. 2021. godine održana je Skupština Udruženja žena sudija u BiH i to u kombinaciji online i uživo u Kantonalnom sudu u Sarajevu. Na istoj sjednici izabrano je novo rukovodstvo i to: 

U Koordinacioni odbor Udruženja izabrane su sutkinje: 
  1. Amela Mahić Samardžić, u skladu sa Statutom istovremeno je predsjednica Koordinacionog odbora
  2. Adisa Zahiragić, članica, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu 
  3. Nives Četojević, članica, sutkinja Osnovnog suda u Banja Luci
  4. Biljana Vučetić, članica, sutkinja Osnovnog suda u Banja Luci 
  5. Zinaida Husić, članica, sutkinja Okružnog suda u Istočnom Sarajevu 
  6. Rada Bjeljac, članica, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu 
  7. Mihaela Jovanović, sutkinja Kantonalnog suda u Tuzli 

U Sud časti Udruženja izabrane su sutkinje: 
  1. Dubravka Krajišnik, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu 
  2. Martina Baković, sutkinja Općinskog suda u Livnu 
  3. Tanja Curović, sutkinja Općinskog suda u Sarajevu 

Za predsjednicu Skupštine Udruženja, izabrana je sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu, Melika Murtezić. 

Čestitam sutkinjama i istovremeno se svima zahvaljujem na dosadašnjoj podršci u radu našeg Udruženja. 

Amela Mahić Samardžić, Predsjednica UŽS u BiH
VIŠE

Mišljenje Venecijanske komisije o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV

Mišljenje Venecijanske komisije o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV
Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini pozdravlja Mišljenje o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, koji je usvojen od Venecijanske komisije i zahvaljuje izvjestiocima na iskazanom interesu da se uzme u obzir mišljenje predstavnika ZKT-a. Predsjedavajuća ZKT i predsjednica udruženja tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine Šeila Heljić na sastanku upoznala je izvjestioce sa ranije zauzetim stavovima strukovnih udruženja u vezi prijedloga izmjena Zakona o VSTV-u i prijedlozima struke sa kojim su nadležni organi i javnost ranije upoznati (dostupno na ovom linku). 
ZKT poziva izvršnu i zakonodavnu vlast da osiguraju najviše standarde integriteta, odgovornosti, nezavisnosti, nepristrasnosti, stručnosti i transparentnosti unutar pravosuđa. Koristimo i ovu priliku da pozovemo druga strukovna udruženja u BiH da se priključe ZKT-u s ciljem zajedničkog pružanja doprinosa u jačanju i unapređenju bosansko-hercegovačkog pravosuđa. 
Mišljenje Venecijanske komisije o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u usvojeno na sjednici održanoj 19. i 20. marta 2021. godine može se preuzeti pod ovim linkom.
VIŠE

Saopštenje za javnost Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH


Očitovanje Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine


Saopštenje za javnost Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH


Potpisivanje Memoranduma o saradnji udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini


Sretan 8. mart


Konferencija -Borba za rodnu ravnopravnost u sudnici-


Lokalne konsultacije- Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba


Čestitka za 8. mart


Druženje sa djecom iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja, Bjelave, 16.12.2016. godine


OKRUGLI STO Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije BiH - pravila, institucije, politike


ALTERNATIVNI CEDAW IZVJEŠTAJ: IZVJEŠTAJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA O PRIMJENI ZAKLJUČNIH ZAPAŽANJA I PREPORUKA CEDAW KOMITETA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 2013 - 2017.g.


Konsultativni sastanak o finansiranju organizacija civilnog društva iz budžeta


Mel Flanagan dugogodišnja sutkinja iz Sjedinjenih Američkih Država posjetila Kantonalni sud u Sarajevu


Žene sudije unaprjeđuju ravnopravnost spolova u pravosuđu BiH, Kantonalni sud u Livnu


ŽENE SUDIJE UNAPRJEĐUJU RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U PRAVOSUĐU BiH, Kantonalni sud u Bihaću, 12.06.2015. godine


Sastanak održan u Gradišci 29.05.2015. g. u okviru projekta ŽENE SUDIJE UNAPRJEĐUJU RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U PRAVOSUĐU BIH


ŽENE SUDIJE UNAPRJEĐUJU RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U PRAVOSUĐU BIH, Pravni fakultet Istočno Sarajevo


Okrugli sto Utjecaj korupcije i neetičnog ponašanja na žene kao marginaliziranu grupu 27. mart 2015, hotel Bristol, Sarajevo


Godišnja skupština Udruženja žena sudija u BiH


Udruženje žena sudija na „Ex-Yu Konferenciji“ o nasilju u porodici u Rijeci


Snaga udruživanja i liderstvo u pravosudnoj zajednici BiH


Održana regionalna konferencija: Pristup građana informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći na Zapadnom Balkanu i Turskoj


Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru organizirana prezentacija i diskusija sa studentima


Odobren projekat: “Žene sudije unaprjeđuju ravnopravnost spolova u BiH“


Sesija strateškog planiranja i planiranje finansijske održivosti Mreže pravde


Program održivosti civilnog društva u BIH


Alternativni izvještaj o napretku BiH u procesu evropskih integracija


Brošura UdruženjaInternational Association of Women Judges (IAWJ)