Održana regionalna konferencija: Pristup građana informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći na Zapadnom Balkanu i Turskoj

U Sarajevu je 27. i 28. novembra, 2014. godine održana Regionalnalna konferencija „Pristup građana informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći na Zapadnom Balkanu i Turskoj", gdje je prisustvovala i predstavnica našeg Udruženja čime smatramo da obogaćujemo naša iskustva, prikupljamo korisne informacije, proširujemo komunikaciju i doprinosimo unaprjeđenju kako zaštite ljudskih prava kroz specifične teme, tako i reforme pravosuđa.

Na dvodnevnoj Konferenciji je prisustvovalo 70 učesnika vodećih javnih institucija kao i predstavnici civilnog društva, medija i međunarodnih organizacija. Na konferenciji su prezentovane najbolje prakse u pružanju savjeta, informacija i pravne pomoći na Zapadnom Balkanu i Turskoj, te otvorene diskusije na teme postojeće legislative i prakse u domenu besplatne pravne pomoći u regionu. Cilj Konferencije je bio da podstakne bolju saradnju i koordinaciju aktivnosti javnih institucija, civilnog društva i međunarodne zajednice, kako bi se unapredilo ostvarivanje i zaštita prava građana u BiH.

Konferenciju su organizovali Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) i ECAS-a (European Citizens Action Service) iz Belgije, a održana je u okviru projekta "Trostruko A za građane – pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći – Triple A” koji finansira Evropska komisija.Konferencija je održana uz tehničku podršku Evropske komisije i Civil Rights Defenders-a.

Projekat „Trostruko A za građane – pristup informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći" je projekat koji se provodi u okviru partnerskog programa Evropske komisije za organizacije civilnog društva. Partneri u provođenju projekta su: Evropski servis za građansku akciju (ECAS), vodeća organizacija, Belgija; Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (NZRCD), Hrvatska; Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), Bosna i Hercegovina; Program za građanska prava (CRP/K), Kosovo; Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Srbija; Centar za razvoj civilnog društva (STGM), Turska; Mreža pravnih centara (LCN), Ujedinjeno Kraljevstvo; Nacionalno udruženje kancelarija za savjetovanje građana (NACAB), Rumunija; Nacionalno udruženje za pružanje informacija građanima (NACIS), Irska.

Cilj projekta „Trostruko A" je potaknuti nevladine organizacije na pružanje informacija, savjeta i aktivne pomoći građanima na području Zapadnog Balkana i Turske. Ovaj projekat također nastoji promicati ulogu civilnog društva u osnaživanju građana i pozivanju vlade na odgovornost. Neposredni cilj ovog projekta je širiti koncept pružanja pravne pomoći građanima na prodručju Zapadnog Balkana i Turske.
International Association of Women Judges (IAWJ)