Bilten 03/2013

Bilten podsjeća na usvojene strateške ciljeve Udruženja, povećanje članstva, naročito iz Republike Srpske i sažetak o aktivnostima i sastancima članova i članica Udruženja koji su u velikoj mjeri uticali na veću prepoznatljivost i vidljivost Udruženja. PDF

Bilten 02/2012

Ovo izdanje biltena nudi više informacija o ciljevima Udruženja i uslovima članstva koje je predstavila predsjednica Udruženja, sutkinja Adisa Zahiragić. O mogućnostima i prednostima članstva u Udruženju piše sutkinja Ružica Jukić, dok sutkinja Mirsada Helić ilustrira kako predsjednik/ca Suda može pokrenuti aktivnost izgradnje kapaciteta za stručne saradnike. U završnom čIanku predstavljene su najznačajnije informacije o radionici koja je održana na Vlašiću. PDF

Bilten 01/2012

Imamo zadovoljstvo predstaviti vam prvi broj biltena Udruženja žena sudija (UŽS) u Bosni i Hercegovini (BiH). Ovaj bilten je direktan rezultat zanimljivog i predanog dvodnevnog okupljanja članova i članica UŽS-a, na kojem se razgovaralo o mogućnostima jačanja Udruženja. O ovom susretu više možete pročitati na stranicama koje slijede. Bilten će izlaziti redovno sa ciljem da se članice i članovi upoznaju sa trenutnim aktivnostima UŽS-a i saznaju više o pitanjima roda i pravosuđa. Nadamo se da ćete uživati u čitanju. PDF

Suprotstavljanje iznuđivanju seksa s pozicije moći

Izradi ovog priručnika prethodio je izvještaj koji je sačinilo Udruženje žena sudija u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu UŽSuBiH) tokom 2010. godine u okviru međunarodnog projekta pod nazivom „Sextortion-naming, shaming, ending“ (Iznuđivanje seksa s pozicije moći - nazivanje ove pojave pravim imenom, postizanje da se učinilac takvih radnji osjeća posramljenim i procesuiranje takvih učinilaca) koji vodi Međunarodno udruženje žena sudija sa sjedištem u Vašingtonu (IAWJ). PDF

Sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici u BiH

Svrha priručnika je unapređenje odgovora pravosuđa na nasilje u porodici i jačanje dosljednosti sudske prakse u predmetima nasilja u porodici u bosni i Hercegovini. Iako je ovaj materijal prvi ovakve vrste u Bosni i Hercegovini...
PDF
International Association of Women Judges (IAWJ)