Donatori

Aktivnosti Udruženja su podržale sljedeće institucije:

USAID, Američka ambasada u BiH, UNDP, Norveška ambasada u BiH, Švicarska ambasada u BiH, Vlada Kraljevine Holandije


International Association of Women Judges (IAWJ)