Sastanak održan u Gradišci 29.05.2015. g. u okviru projekta ŽENE SUDIJE UNAPRJEĐUJU RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U PRAVOSUĐU BIH

Udruženje žena sudija u BiH  u okviru projekta ''Žene sudije unaprjeđuju ravnopravnost spolova u pravosuđu BiH'' održalo je sastanak u Gradišci dana 29.05.2015. godine, na kojem skupu su bile sudije Osnovnog suda u Gradišci, Osnovnog suda u Prijedoru i Osnovnog suda u Prnjavoru. Projekat je podržan od Ambasade Kraljevine Norveške u BiH, a organiziran od strane Udruženja žena sudija u BiH.

Moderatorica ovog događaja bila je Amela Mahić Samardžić, sudija Općinskog suda u Sarajevu, član Koordinacionog odbora Udruženja žena sudija u BiH.

Riječi dobrodošlice i uvodno obraćanje imao je predsjednik Osnovnog suda u Gradišci Veljko Krejić koji je iskazao podršku  radu Udruženja žena sudija u BiH.  Predsjednik Osnovnog suda u Gradišci je posebno istakao da je vrlo značajna saradnja profesionalnih udruženja, organiziranje zajedničkog skupa i detektiranje ključnih problema, koji se prije svega odnose na statusna pitanja sudaca. Skup je pozdravila i predsjednica Osnovnog suda u Prnjavoru Nada Živković, koja je također izrazila zadovoljstvo što je pozvana i što je dio skupa koji realizira Udruženje žena sudija u BiH. Također je ukazala na značaj jačanja profesionalnih udruženja i koliko je važno javnosti predstaviti ulogu sudije i objasniti profesionalni aspekt sudijske funkcije. Zamjenica Predsjednika Osnovnog suda u Prijedoru Drena Marin je također pozdravila skup i izrazila zadovoljstvo što je sudionica, te napomenula da među sudijama Osnovnog suda u Prijedoru  već ima članova/ica Udruženja žena sudija u BiH.

Sudija Osnovnog suda u Banja Luci Rada Vještica, članica Udruženja žena sudija u BiH, je prije svega prisutne upoznala sa dosadašnjim radom i aktivnostima Udruženja žena sudija u BiH, a predstavila je i projekat ''Žene sudije unaprjeđuju ravnopravnost spolova u pravosuđu BiH''. Također je govorila o neovisnom pravosuđu (domaći i međunarodni okvir), etičkom kodeksu, kao i značaju udruživanja u okviru profesionalnih udruženja. Poentirala je viziju Udruženja žena sudija u BiH, a to je educirane, osnažene i osviještene sutkinje u oblasti ravnopravnosti spolova, ljudskih prava, zabrane diskriminacije, te kvalitet i profesionalizam u radu u cilju osnaživanja povjerenja javnosti u sudove.

Sudija Suda BiH Darko Samardžić, je predstavio publikaciju ''Sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici u BiH'', sa posebnim osvrtom  na procjenu otežavajućih i olakšavajućih okolnosti u predmetima nasilja u porodici. Dok je sudija Osnovnog suda u Gradišci Branimir Maletić, kao jedan od koautora Priručnika, dao poseban osvrt na značaj sudskog odlučivanja u predmetima nasilja u porodici, položaj žrtve u postupku pred sudovima, kao i preporuke za postupanje u ovim predmetima.

Nakon održanog formalnog sastanka svi sudionici skupa su na zajedničkom ručku nastavili sa druženjem. Zajednički ručak je iskorišten da se u relaksirajućoj atmosferi nastavi sa razmjenom iskustava/mišljenja, što je sve potvrdilo koliko je značajno organiziranje sudija i to kako u profesionalnom smislu, tako i radi druženja.International Association of Women Judges (IAWJ)