Program održivosti civilnog društva u BIH

Dana 27. juna, 2014. godine, sa početkom u 12:00 h, u poslovnom centru UNITIC održan je seminar iz programa održivosti civilnog društva u BiH koji provode Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD).


Program održivosti civilnog društva je petogodišnji projekat koji implemenitraju Centri civilnih inicijativa, kao glavni implementator, i Centar za promociju civilnog društva, kao partner na projektu, u periodu septembar 2013 – avgust 2018. godine. Program je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade u BiH.

Seminar je, nakon izjava za medije i kratke video prezentacije gdje su predstavljeni osnovni problemi civilnog društva u BiH, otvorio gospodin Zlatan Ohranović, izvršni direktor CCI-a, a potom je najavio i baronesu Sayeedu Warsi, višu ministricu Ministarstva vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva koja je nadležna za UN, međunarodne organizacije, međunarodnu pravdu, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, Međunarodni krivični sud i Međunarodni sud pravde. Baronesa je naglasila predanost Ujedinjenog Kraljevstva teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine kao suverene i jedinstvene zemlje kao i podršku njenom članstvu u EU i NATO.

Navela je kako su Ujedinjeno Kraljevstvo i Evropska unija spremni su da pomognu kroz proširivanje spektra aktivnosti u Bosni i Hercegovini, pomoć liderima da osmisle reforme kojima će se rješavati pitanje nezaposlenosti, podržavanju reformu socijalne zaštite, pomoć Bosni i Hercegovini da stvori bolje okruženje za poslovanje, da privuče investicije i promovira transparentnost i borbu protiv korupcije.

Nakon baronese, prisutnima se obratio i gospodin David Barth, šef misije USAID-a za BiH, koji je također naglasio kako je informisan o tome da je korupcija jedan od ključnih problema u BiH.
Na seminaru je ustanovljeno kako su u proteklim godinama određene organizacije civilnog društva (OCD) u BiH ostvarile značajan napredak i rezultate u svojim naporima da ostvare uticaj na sadržaj i donošenje javnih politika od interesa za građane BiH. Ipak, pojedinačni napori nisu bili dovoljni da se naprave čvrsti temelji za trajni uticaj OCD-a kao partnera vlasti u iniciranju i donošenju promjena u bosanskohercegovačkom društvu.

Sektor civilnog društva suočava se sa ozbiljnim slabostima i izazovima. Pet je ključnih izazova:
1. povećanje spremnosti bh. vlasti za saradnju sa OCD-ima;
2. povećanje uticaja organizacija civilnog društva na javne politike;
3. povećanje nivoa profesionalnosti OCD-a;
4. održivost civilnog sektora;
5. povećanje broja pouzdanih i objektivnih informacija.

Naglašeno je i da će se aktivnostima projekta „Održivost civilnog društva" doprinijeti:
-da se organizacije civilnog društva u BiH efikasnije povežu sa svim ključnim akterima u društvu (privrednom zajednicom, medijima, organizacijama civilnog društva i vlastima),
-da unaprijede svoje kapacitete i organizacione strukture u cilju postizanja dugoročne održivosti i unaprijeđenju nivoa profesionalnosti,
-da se dodatno unaprijedi pravno i fiskalno okruženje za rad civilnog društva,
-da unaprijede svoj angažman u procesima donošenja javnih politika, nadzoru rada vlasti u domenu ključnih strukturnih, političkih, socijalnih i ekonomskih reformi neophodnih za integracije u EU.

Prisutnima se obratila i direktorica CPCD-a, Aida Daguda, naglasivši pritom kako je program održivosti civilnog društva u BiH fokusiran na jačanje uloge civilnog društva, na kreiranje i donošenje javnih politka, nadgledanju njihove primjene, kao i na stvaranje pretpostavki za njegovu dugoročnu održivost. Samo snažno civilno društvo ima moć da se nametne kao nezaobilazan faktor u procesu donošenja odluka, koje su u interesu građana Bosne i Hercegovine.

Prikazan je i kratki film o problemima u 12 sektora:

1. Zapošljavanje i tržište rada;
2. Politike ekonomskog razvoja;
3. Upravljanje javnim finansijama (planiranje i izvršenje budžeta);
4. Obrazovanje;
5. Zdravstvo;
6. Zaštita okoliša i energetska efikasnost;
7. Poljoprivreda i ruralni razvoj;
8. Sektor pravosuđa;
9. Kultura;
10. Ljudska prava - marginalizovane grupe;
11. Prava žena;
12. Borba protiv korupcije.
Nakon toga, prisutni su bili pozvani na neformalno druženje, gdje je bila upriličena i promocija organizacija civilnog društva.
Sarajevo, 27.juni, 2014.

International Association of Women Judges (IAWJ)