Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru organizirana prezentacija i diskusija sa studentima

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru je 31. oktobra tekuće godine, sa početkom u 11:00 sati, organizirana prezentacija i diskusija sa studentima tog fakulteta, a u okviru aktivnosti projekta koji je Udruženju odobrila i koji finansira ambasada Kraljevine Norveške u BiH.

Dekanica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, prof.dr. Vesna Kazazić se obratila ispred fakulteta, održala je uvodno predavanje i predstavila prezentatorice- sutkinju Amelu Mahić Samardžić koja je govorila na temu: " Značaj uloge sudija u društvu,  sudijska etika, nosioci pravosudnih funkcija - izbor i napredovanje, snaga udruživanja i aspekti rodno zasnovanog nasilja" i dr.sc. Majdu Halilović, članicu organizacije "Atlantska inicijativa" kao saradnicu u projektu na temu: " rezultati istraživanja o rodnim predrasudama u pravosuđu u BiH", dok je predsjednica Udruženja, sutkinja Adisa Zahiragić pripremila cjelokupan skup i učestvovala u izradi materijala neophodnih za prezentaciju.

Sutkinja Amela Mahić Samardžić je svoje izlaganje započela upoznavanjem studenata sa putevima kako postati sudija, koje uvjete je potrebno ispuniti kako bi postali sudija, ulogom sudije u društvu, sudskom etikom i značajem udruživanja. Govorila je o najznačajnijim međunarodnim dokumentima koji sadrže principe kojim se obezbjeđuje nezavisnost sudstva i domaćem okviru. Istakla je kako svi međunarodni dokumenti sadrže zahtjev da države normativno (kroz Ustav i Zakone), a i stvarno obezbjede  nezavisnost sudske vlasti. Međunarodno prava ne sadrži odredbe koje osiguravaju institucionalnu nezavisnost tužilaca ali  države su dužne obezbjediti da tužioci profesionalno, nepristrasno i objektivno obavljaju dužnost.Također je istakla važnost toga da:
           - unutar pravosuđa sudije  moraju biti slobodni u izvršenju profesionalnih dužnosti, bez političkog uticaja;
           - Sudije imaju ključnu ulogu u ostvarivanju prava svakog pojedinca na pravično suđenje
           - NEPRISTRASNOST zahtjeva da sudija nije opterećen predrasudama u vezi sa odlukom koju donosi, da ne podlegne vanjskim informacijama (stav javnosti), već da svoje mišljenje zasniva isključivo na činjenicama iznesenim na suđenju.
            - pravo na suđenje pred nepristrasnim sudom znači da sudije nemaju poseban interes u određenom slučaju, kao i da nemaju već formirano mišljenje o postupku i strankama.
Kroz cjelokupno predavanje sutkinja je navodila primjere iz svakodnevnog života i sudske prakse, ono s čim se ona susreće kroz svoj dugogodišnji rad i poziv sudije, što je studente dodatno animiralo da aktivno učestvuju u diskusiji i što im se svakako posebno svidjelo.

Dr.sc. Majda Halilović se predstavila ispred nevladine organizacije "Atlanska inicijativa” koje se bavi istraživanjima pitanja koja nisu dovoljno istražena u našem društvu, a jedno od tih pitanja je implikacija roda u pravosuđu BiH. Cilj Atlantske inicijative je svojim aktivnostima doprinijeti stvaranju društva znanja u BiH koje će omogućiti građanima da ključne odluke o svojoj i budućnosti zemlje donose na temelju informiranog mišljenja i činjenica, a ne na temelju predrasuda, jednostranih interpretacija, propagandističkih, ideoloških ili dogmatskih postavki. Dr.sc. Majda Halilović je prezentirala istraživanje o implikacijama roda u pravosuđu Bosne i Hercegovine kroz:
-rod i kolegijalne odnose
-rod i donošenje odluka u pravosudnim institucijama
-rod i sluge strankama suda.
Riječ je o multidisciplinarnom istraživanju: uključene su perspektive pravnika i stručnjaka iz oblasti društvenih nauka (sociologija i psihologija). Kao metode istraživanja popunjen je 131 anonimni online upitnik od strane sudija, tužilaca, advokata i stručnih saradnika, provedeno je 30 povjerljivih individualnih intervjua sa sudijama, tužiocima, advokatima u Sarajevu, Visokom, Banja Luci, Mostaru, Istočnom Sarajevu, Bijeljini i Sanskom Mostu i prezentovani su rezultati istraživanja.
Dekanica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, prof.dr. Vesna Kazazić je studentima predložila da kao temu za seminarski rad urade teme koje su obrađene na skupu, što je svakako izuzetno pozitivno i što dokazuje koliko je ovo druženje i diskusija sa studentima bila njima izuzetno korisna.
Kako bismo što više približili studente tim temama i učinili da se osjećaju opušteno i interaktivno učestvuju u diskusiji, organizovali smo sa lokalnim restoranom i ketering u sali gdje je predavanje izlagača i eksperata održano.

 


International Association of Women Judges (IAWJ)