Mel Flanagan dugogodišnja sutkinja iz Sjedinjenih Američkih Država posjetila Kantonalni sud u Sarajevu

U organizaciji Udruženja žena sudija u BiH dana 13.04.2016. godine sutkinja iz Sjedinjenih Američkih Država Mel Flanagan, čija je specijalnost oblast „nasilje u porodici" posjetila je Kantonalni sud u Sarajevu kojom prilikom je razgovarala sa predsjednikom Kantonalnog suda u Sarajevu. Nakon sastanka, sutkinja Mel Flanagan je u pratnji predsjednika suda obišla zgradu suda.  

U okviru ove posjete sutkinja Mel Flanagan je održala sastanak sa sudijama na kojem je sa sudijama podijelila informacije za koje smatra da su relevantne i za postupanje pred sudovima u BiH u oblasti "nasilja u porodici”.  Ističući da je nasilje u porodici obrazac moći i kontrole koju jedna osoba vrši nad drugom, uz primjenu niza fizičkih i nefizičkih taktika zlostavljanja. Također, sutkinja Mel Flanagan je sudijama prezentovala naučni film u kojem je predstavila uzroke nasilja u porodici i na koji način nasilje utiče na razvoj mozga djece u različitim dobima starosti.

Sutkinja Mel Flanagan se osvrnula na pitanje kako prepoznati nasilje u porodici, ističuči da je nasilje u porodici problem koji je prisutan svuda u svijetu. Zatim, navodeći da prema provedenim istraživanjima nasilje u porodici većinom vrše muškarci nad ženama i djecom, te da je nasilje u porodici krivično djelo koje se zbog predrasuda: "to je porodična stvar, privatna stvar itd” najmanje u svijetu procesuira. Sutkinja Flanagan je istakla i "moć sektora pravde” odnosno pravosudnog sistema kada je u pitanju ova oblast, navodeći da je za efikasno procesuiranje ovih predmeta neophodno educiranje kako sudija tako i tužilaca kao i policijskih službenika, te potrebu posvećenosti ovim predmetima.  Sutkinja Flanagan je također istakla da Bosna i Hercegovina ima dobre zakone koji regulišu ovo oblast.
International Association of Women Judges (IAWJ)